“FULL STEAM AHEAD” nghĩa là gì?

THÀNH NGỮ  “FULL STEAM AHEAD” nghĩa là gì?

😍 Thành ngữ này xuất phát từ thời động cơ hơi nước. Ngày xưa trưởng tàu thường hô hào “Full steam ahead” để mở hơi nước lên hết công suất để tàu chạy nhanh nhất có thể.

😍 Ngày nay, thành ngữ này được dùng khi nói về làm một việc gì đó với tất cả nhiệt huyết, năng lượng, và quyết tâm.

😍 Nôm na là “Dồn hết mã lực”

Ví dụ:
😍 Many companies are determined to go full steam ahead with producing COVID-19 vaccines.
Rất nhiều công ty đang quyết tâm để dồn hết mã lực vào việc sản xuất vắc xin cho COVID-19.

😍 We have to go full steam ahead if we want to get this done on time.
Chúng ta phải dồn hết mã lực nếu muốn làm xong đúng hạn.

😍 Great news! Our proposal is approved! Now we can go full steam ahead with our project.
Tin vui! Đề xuất của chúng ta đã được chấp nhận. Bây giờ thì chúng ta có thể dồn hết mã lực để thực hiện dự án rồi.

 

Author:
Dr. Christina Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *