“HAVE A GREEN THUMB” nghĩa là gì?

THÀNH NGỮ CỦA HÔM NAY LÀ “HAVE A GREEN THUMB”

 Thành ngữ này có nghĩa là có tay trồng cây.

Ví dụ:
 My father in law has a green thumb. We never have to buy cucumber or tomato in the summer.
Bố chồng của mình có tay trồng cây. Mùa hè tụi mình chẳng bao giờ phải mua dưa leo hay cà chua cả.

 I don’t think I have a green thumb. Whatever I try to plant dies.
Mình không nghĩ là mình có tay trồng cây. Cái gì mình trồng cũng chết queo.

 Wow, your garden looks great! You must have a green thumb!
Wao, khu vườn của anh thật tuyệt! Anh thật là có tay trồng cây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *