Thành ngữ “SKY IS THE LIMIT” nghĩa là gì?

Thành ngữ “SKY IS THE LIMIT” nghĩa là gì?

Thành ngữ này có nghĩa nôm na là không có giới hạn, điều gì cũng có thể thực hiện được.
– Thường được sử dụng để nói về khả năng của ai đó với ý động viên và khích lệ.

Ví dụ:
❤️ The sky is the limit for our team!
Với đội của chúng ta thì điều gì cũng có thể thực hiện được!

❤️ If we work hard and work smart, the sky is the limit!
Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và thông minh thì điều gì cũng có thể thực hiện được!

❤️ The US is the land of opportunities. Sky is the limit!
Nước Mỹ là đất nước của cơ hội. Điều gì cũng có thể thực hiện được!

 

Author:
Dr. Christina Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *