KÊ ĐƠN THUỐC THÌ NÓI THẾ NÀO?

KÊ ĐƠN THUỐC THÌ NÓI THẾ NÀO?

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các cách nói liên quan tới về chủ đề KÊ ĐƠN THUỐC.

? Động từ KÊ ĐƠN THUỐC là PRESCRIBE
______________________________________
TRONG GIAO TIẾP HẮNG NGÀY

? I had a skin infection last week and my doctor prescribed me an antibiotic to treat it.
Mình bị nhiễm trùng da hồi tuần trước và bác sĩ kê cho mình 1 loại kháng sinh để trị nó.

? My grandmother has severe diabetes, and her doctor has to prescribe her insulin.
Bà mình bị tiểu đường nặng, nên bác sĩ phải kê cho bà thuốc insulin.

? Danh từ ĐƠN THUỐC là PRESCRIPTION

? Một cụm từ hay sử dụng đó là REFILL A PRESCRIPTION. Thường bác sĩ kê đơn thuốc đủ uống 30 ngày hoặc 90 ngày và khi uống hết thuốc thì bệnh nhân có thể mua thêm vài lần. Nên thường hết thuốc là bệnh nhân ra tiệm thuốc mua thêm, thì gọi là REFILL

? Patient: I would like to refill this prescription.
Bệnh nhân: Tôi muốn mua thêm thuốc cho đơn thuốc này.

? Pharmacist: I am sorry, but your prescription is expired.
Dược sĩ: Tôi xin lỗi nhưng đơn thuốc của ông hết hạn rồi.

_________________________________________
TRONG Y KHOA

? Thường trong báo cáo miệng lúc đi buồng hoặc hồ sơ bệnh án thì thường dùng mẫu câu bị động.

? Cách 1:
Mr. Smith was found to have severe hypertension and WAS PRESCRIBED Amlodipine 10 mg daily and Lisinopril-HCTZ 20-25 mg daily.

Ông Smith bị cao huyết áp nặng và được kê đơn Amlodipine 10 mg and Lisinopril-HCTZ 20-25 mg uống mỗi ngày 1 lần.

? Cách 2:
Mr. Johnson has been taking his medications AS PRESCRIBED.
Ông Johnson từ đó giờ vẫn uống thuốc như được kê đơn.

___________________________________________

? Bạn học xong này thì com men “prescribe,” “is prescribed,” “as prescribed,” hoặc “prescription,” “refill prescription” cho mau nhớ nhé.

? Các bạn muốn biết thêm về chủ đề nào thì com men cho mình luôn nhé. Càng cụ thể càng tốt nhé.

#dailyEnglish
Dr. Christina Nguyễn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *