Idioms in Speaking (Part 1)

Một số 𝗶𝗱𝗶𝗼𝗺𝘀 khá hay từ bài dưới này mà các bạn có thể sử dụng trong phần 𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 nhé. Nếu thấy hay nhớ follow mình để cập nhật bài mới nhé 💕💕💕
🧡 𝟭. 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘁𝗵 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗽𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘀𝗮𝗹𝘁: to not completely believe something that you are told (không hoàn toàn tin cái gì đó là sự thật)

💛𝟮. 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝘀𝗯’𝘀 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀: do sth to get new energy and enthusiasm (làm gì đó để hồi phục năng lượng và sự say mê)

💜𝟯. 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗸𝗲: be very easy to do (rất dễ)

💞𝟰. 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗻𝗼𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲: a long way from any towns, villages or other houses (ở một nơi nào đó rất xa xôi)

🌹𝟱. 𝗯𝗲 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗰𝗿𝘆 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘀𝘁𝗵: be completely different from sth (khác biệt hoàn toàn với cái gì)

𝟲. 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗰𝗲: make people more relaxed in a new situation (khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn)

🌷𝟳. 𝗸𝗲𝗲𝗽 𝗮𝗻 𝗲𝘆𝗲 𝗼𝘂𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗯/𝘀𝘁𝗵: watch for sb or sth to appear (chú ý đến ai, cái gì)

𝟴. 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗹𝗼𝗴: sleep very well without waking (ngủ ngon)

🍀𝟵. 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗹𝘂𝗲: completely unexpectedly (bất ngờ)

🌳𝟭𝟬. 𝗽𝘂𝗹𝗹 𝘀𝗯’𝘀 𝗹𝗲𝗴: play a joke on sb (trêu trọc ai đó)

🌞𝟭𝟭. 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘀𝗯’𝘀 𝗱𝗮𝘆: make sb extremely happy (khiến cho ai đó cực kỳ hạnh phúc)

🍄𝟭𝟮. 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘀𝗯 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁: make sb think seriously and carefully about sth (khiến cho ai đó suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận về cái gì đó)

Author: Emily Dung

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *