Tin tức

Writing

Xem tất cả

Using ‘besides’ in academic writing?

27/05/2021

Using 'besides' in academic writing? Có bạn học viên bên mình đi...

‘Make hay while the sun shines’ nghĩa là gì?

04/06/2021

‘Make hay while the sun shines’ nghĩa là gì?     Make hay while the sun shines (idm) – to...

‘To Toe The Line” có nghĩa là gì?

02/06/2021

𝙩𝙤 𝙩𝙤𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙣𝙚 (idiom): to say or do what somebody in...

Tìm hiểu cụm từ ‘Be No Picnic’

28/05/2021

Tìm hiểu cụm từ ‘Be No Picnic’   Chào các bạn, bình...

About Us

Xem tất cả

Introduction

13/06/2020

Ieltsfighting là một blog cá nhân tìm kiếm và thu thập các...