CẤU TRÚC ‘TOBE TO V’

CẤU TRÚC “TOBE TO V”
Cấu trúc * To be + to + verb: là dạng cấu trúc đặc biệt, được sử dụng khá thông dụng trong văn viết hoặc báo chí, có thể dùng với các nghĩa như sau:
1. DỰ KIẾN
+ The next train is to leave in 5 minutes.
Chuyến tàu tiếp theo sẽ rời khỏi trong 5 phút nữa.
+ She is to get married next month.
Cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới.
+ The expedition is to start in a week.
Chuyến thám hiểm sẽ bắt đầu trong một tuần nữa.
+ We are to get a ten percent wage rise in June.
Chúng ta sẽ được tăng lương 10 phần trăm vào tháng 6.
2. PHẢI, ĐƯỢC PHÉP, ĐỂ
+ You are to go to the meeting, whether you like it or not
Bạn buộc phải đến dự cuộc họp, cho dù là bạn có thích hay không.
+ No one is to leave this building without the permission of the police.
Không có ai được phép rời khỏi tòa nhà nếu không có sự cho phép của cảnh sát.
+ The top priority of companies is to generate profits.
Uu tiên hàng đầu của các công ty đó là để tạo ra lợi nhuận
Nguồn: Cô Hoàng Vân
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *