“TAKE SOMEONE UNDER MY WING” nghĩa là gì?

THÀNH NGỮ CỦA HÔM NAY LÀ “TAKE SOMEONE UNDER MY WING”

 

❤ Thành ngữ này nghĩa đen có nghĩa là cho ai đó vào dưới cánh của mình. Nghĩa bóng là bảo vệ, che chở, hướng dẫn cho ai đó (thường là người ít kinh nghiệm hoặc yếu thế hơn mình).

Ví dụ:

❤ When I first joined this program, she took me under her wing and helped me feel more comfortable.

Khi mình mới tham gia vào chương trình này, chị ấy hướng dẫn và giúp mình cảm thấy thoải mái hơn.

❤ The second year medical students are encouraged to take the first year students under their wings.

Các sinh viên Y năm 2 được khuyến khích là hãy hướng dẫn cho các em năm 1 mới vào.

❤ He used to be bullied a lot until John took him under his wing.

Cậu ấy trước đây bị bắt nạt nhiều lắm cho đến khi John đứng ra bảo vệ và che chở cho cậu ấy.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

3 thoughts on ““TAKE SOMEONE UNDER MY WING” nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *