Take Into Account là gì?

TAKE INTO ACCOUNT là gì?

 

Cụm “take sth into account” ( = take account of something, take into account sth) là cụm cố định, được sử dụng tương đương với “take into consideration” để chỉ việc cân nhắc, tính đến một yếu tố nào đấy trước khi quyết định vì vấn đề đó quan trọng.

Ví dụ:

  1. I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper:

Tôi mong thầy giáo sẽ xem xét đến việc tôi bị bệnh trước kì thì khi chấm điểm cho mình.

=>Take into account trong trường hợp cụ thể này mang hàm ý tôi mong cô sẽ chiếu cố hay châm chước đến việc tôi bị bệnh để lấy đó mà nhẹ tay khi chấm bài.

 

  1. The two boys’ plan did not take into account the possibility of rain

 Kế hoạch của hai cậu nhóc  đã không tính đến trường hợp trời mưa.

=>Hai đứa trẻ này đáng lẽ nên tính đến tình huống này trước khi thực hiện kế hoạch của mình.

 

  1. Let’s take into account her record before we ask her to come in as our partner. Remember the last two places she managed went bankrupt in a year! And that really scares me!

Chúng ta hãy chú ý tới thành tích của cô ấy trước khi mời cô ấy làm đối tác với chúng ta. Xin nhớ rằng hai tiệm cuối cùng mà cô ấy quản trị đã bị phá sản trong vòng một năm. Và điều đó làm tôi hết sức sợ hãi.

 

  1. I hope my boss takes into account the time I devoted here that can increase my salary

Tôi rất mong ông chủ hãy xem xét đến thời gian tôi cống hiến ở đây mà có thể tăng lương cho tôi.

 

  1. When the austere assesses the loss or damage, they will take into account the depreciated value of the goods or property.

Khi người giám định đánh giá tổn thất hay hư hỏng, họ sẽ tính đến việc khấu hao giá trị hàng hóa hay tài sản giảm.

 

 

Theo Ielts Song Ngữ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *