6 Câu Đơn Giản Diễn Tả Nội Tâm Sâu Sắc Bạn Nên Biết

 6 Câu Đơn Giản Diễn Tả Nội Tâm Sâu Sắc Bạn Nên Biết:

 

1.I don’t this to brag, I don’t do this this to boast.

Tôi không làm vậy để khoa trương, hay khoe mẽ.

2.I’m really not that type of person. I’m actually very low-key.

Tôi thật sự không phải loại người như vậy. Tôi thực ra không quá sôi nổi.

3.If anyone knows me in real life, you know that I’m not that loud.

Những ai thực sự biết tôi ngoài đời sẽ biết rằng tôi không ồn ào tới vậy.

4.You know, I’m quiet, Like I’m reserved.

Bạn biết đó, tôi ít nói, tôi kính tiếng.

5.I keep to myself

Tôi sống nội tâm

6. I’m not a flashy person, really.

Và tôi thật sự, tôi không phải là người hào nhoáng.

VOCABULARY

– Brag: khoe trương, khoa trương

– Boast: Khoe khoang, khoe mẽ

– Low-key: kiềm chế, không quá sôi nổi.

– Reserved: nội tâm, kín đáo, dè dặt

– Flashy: hào nhoáng, sang trọng

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: