3 idioms hay bạn cần biết để “level up” phần thi SPEAKING

3 idioms hay bạn cần biết để “level up” phần thi SPEAKING

 

  1. a bed of roses: trải đầy hoa hồng, nhằm chỉ đến một tình huống/ cuộc sống dễ dàng.

Ví dụ: What I have achieved today hasn’t always been a bed of roses

Những gì mà tôi đạt được ngày hôm nay không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng

  1. bite off more than you can choose: ôm đồm, cố gắng làm nhiều việc quá khả năng bản thân.

Ví dụ: Many people tend to bite off more than they can choose when it comes to learning a language

Nhiều người quá ôm đồm trong việc học ngoại ngữ.

  1. couch potato: lười chảy mỡ

Ví dụ: Sometimes Anna is a couch potato and she does not feel like doing anything

Thỉnh thoảng Anna rất lười biếng và cô ấy chả muốn làm gì cả)

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: