Muôn Kiểu Diễn Đạt Từ ‘Say’ Trong Tiếng Anh

Muôn Kiểu Diễn Đạt Từ ‘Say’ Trong Tiếng Anh

 

– I’m a little tipsy.

Tôi hơi say ( TIPSY)

– I was a bit buzzed

Tôi hơi choáng rồi ( BUZZED)

– I think he’s had one too many.

Tôi nghĩ tôi hơi quá chén rồi ( TO HAVE ONE TOO MANY)

– – I was so wasted!

Tôi đã say mèm ( WASTED)

– You’re hammered.

Bạn say lắm rồi á (HAMMERED)

– She was blasted.

Cô ấy say lắm rồi. ( BLASTED)

– Sir, are you intoxicated?

Ngài say hả? ( INTOXICATED)

– I was inebriated.

Tôi đã quá chén ( INEBRIATED)

– It is illegal to drive while under the influence of alcohol ( UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL)

 Lái xe khi đã uống rượu bia là vi pham pháp luật

 

Cô Shermans

>> Việt Anh Song Ngữ vẫn nhận kèm 1-1 online ( 95k/ 40 phút) đối với các bạn muốn luyện phát âm, biên – phiên dịch, nói- viết tiếng Anh như người bản ngữ. Inbox Fanpage Việt Anh Song Ngữ-Trang Học Tiếng Anh Toàn Diện | Facebook để được tư vấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *