NÂNG CAO VỐN TỪ CHO NGÀY 5.5.2022

NÂNG CAO VỐN TỪ CHO NGÀY 5.5.2022

  1. to lose track of time = ko để ý thời gian/giờ giấc

Peter lost track of the number of times Mary asked him to lend her money.

Peter đã không để ý thời gian/giờ giấc mà Mary hỏi anh cho cô ấy vay tiền

  1. to tie the knot = to get married = kết hôn

So when are you two going to tie the knot?

Thế khi nào hai bạn dự định kết hôn?

  1. to flip out = cực kỳ giận dữ/mất kiểm soát vì sốc

After hearing of not having got a position at his first choice of university, Johny really flipped out and then started screaming.

Sau khi nghe nói về việc không đậu trường đại học lựa chọn đầu tiên của mình, Johny thực sự giận dữ và sau đó bắt đầu gào thét.

  1. to lose one’s cool = tức giận/ mất điềm tĩnh

Amber lost her cool after she was announced to lose the lawsuit and have to pay compensation of 50 million dollars

Amber mất bình tĩnh sau khi bị tuyên bố thua kiện và phải bồi thường 50 triệu đô la

  1. the wedding chapel = nhà nguyện đám cưới

Peter decided to marry Amber on a trip to Las Vegas, but everything has changed after he witnessed Amber drunkenly stumbling out of her brother’s wedding chapel

Peter quyết định kết hôn với Amber trong một chuyến du lịch đến Las Vegas, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi anh chứng kiến Amber say xỉn bước ra khỏi nhà thờ đám cưới em trai cô ta

  1. a big deal = chuyện đại sự/quan trọng

I’m so sorry I banged into your car in the dark. Don’t make a big deal out of it, please.

Tôi xin lỗi vì tôi vô tình đâm trúng xe bạn trong lúc trời tối. Đừng làm lớn chuyện nhé, làm ơn!.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: