BỘ TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG NƠI CÔNG SỞ

BỘ TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG NƠI CÔNG SỞ

VIP: Very important person – người quan trọng

Ps: Post script – tái bút

KPI: Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá hiệu quả công việc

ASAP: As soon as possible – càng sớm càng tốt

CV: Curriculum Vitae – sơ yếu lý lịch

>> Khóa Writing Cho Người Mất Gốc

BTW: By the way – bên cạnh đó, nhân tiện đây

ETC: Et cetera – vân vân –

CEO: Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành

CFO: Chief Finance Officer – Giám đốc tài chính

CCO: Chief Customer Officer – Giám đốc kinh doanh

 

>> Khóa Nâng Cao Từ Vựng

CPl: Consumer Price Index – chỉ số giá tiêu dùng

CMO: Chief Marketing Officer – Giám đốc marketing

Ad: Advertisement – quảng cáo

PR: Public Relation – quan hệ công chúng

N.B: Note benenote well – lưu ý

ID: Identification – CMND, CCCD

MBA: Master of Business Administration – Th.sĩ Quản trị kinh doanh

>> Khóa Biên Tập Tiếng Anh

Ph.D: Doctor of philosophy – Tiến sĩ –

Dept: Department – Phòng, ban –

HR: Human Resource – nhân sự

GDP: Gross Domestic Product – tổng sản phẩm quốc nội

FDI: Foreign Direct Investment – đầu tư trực tiếp nước ngoài

Forex: Foreign Exchange – thị trường trao đổi ngoại tệ, ngoại hối –

FYI: For your information – để cho bạn biết

M&A: Mergers and Acquisitions – sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

ODA: Official Development Assistance – hỗ trợ phát triển chính thức

 

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *