Using ‘besides’ in academic writing?

Using ‘besides’ in academic writing?

Có bạn học viên bên mình đi học bên Úc viết bài dùng ‘besides’ để nối thường bị giáo viên gạch te tua. Nguyên nhân?

-với nghĩa ‘also’ / ‘as well’ thì nó là 1 informal discourse marker

-‘besides’ thường được dùng theo kiểu conclusive, tức là idea mà nó giới thiệu là quan trọng nhất/hơn so với idea ở trước => nếu không thật sự hiểu bản thân đang muốn nói gì sẽ dễ xài sai

Phân biệt được ‘beside’ với ‘besides’ là 1 chuyện, xài đúng trường hợp lại là chuyện khác đó quí zị!

 

Nguồn: Hoàng Lê

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: