Hội chứng Brown Sequard

Dành cho Team bên Y khoa muốn cải thiện khả năng đọc hiểu, biên, phiên dịch tiếng Anh. Bản song ngữ về Hội chứng Brown Sequard. Link Download tại đây.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích: