Kho Lưu Trữ Khí Đốt Của EU Đã Gần Đầy

Kho Lưu Trữ Khí Đốt Của EU Đã Gần Đầy

The EU’s Gas Storage is Almost Full

 

Theo tờ The Washington Post, kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức 97,7% tính đến ngày 27.10. Kho của châu Âu đạt 93,8%, hơn nhiều so với mục tiêu 80% mà châu Âu đặt ra trước tháng 11. Thực tế cũng ghi nhận các tàu chở LNG đang nối đuôi nhau tại các cảng và không thể dỡ hàng trong khi giá khí đốt đang giảm mạnh.

Germany’s gas reserves are at 97.7% as of October 27. European inventories reached 93.8%, much more than the 80% target set by Europe before November. In fact, LNG tankers are also lined up at ports and unable to unload their cargoes while gas prices are falling sharply, according to The Washington Post.

>> Các Khóa Học Viết Online

Giá khí tự nhiên giao sau tiêu chuẩn của châu Âu giảm 20% so với một tuần trước đó và giảm hơn 70% so với thời điểm cao kỷ lục vào cuối tháng 8. Hôm 24.10, giá khí đốt giao ngay của Hà Lan giảm xuống mức âm, nghĩa là nước này không còn chỗ để chứa và các nhà buôn sẵn sàng trả tiền để ai đó lấy bớt khí đốt của họ.

The price of benchmark European natural gas futures has been down 20% from a week earlier and more than 70% from their record high at the end of August. On October 24, Dutch gas spot prices for delivery dipped below €0, meaning the country has no room to store gas and traders are willing to pay someone to take some of their gas.

 

Nguyên nhân được cho là do tháng 10 năm nay ấm hơn bình thường nên người dân không bật hệ thống sưởi nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo giai đoạn này sẽ không kéo dài và khi mùa đông đến, giá khí đốt sẽ tăng trở lại và không loại trừ khả năng bị thiếu khí đốt để sử dụng.

The reason is said to be that October is warmer than usual, so people do not turn on the heating system much. However, experts also warned that this period will not last long and when winter comes, gas prices will increase again and do not rule out the possibility of a shortage of gas for use.

Theo: The Washington Post

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *