Điều gì sẽ xảy ra nếu fed tăng lãi suất lên 6%?

Điều gì sẽ xảy ra nếu fed tăng lãi suất lên 6%?

What if the feds raised interest rates to 6%?

 

 

Nếu điều đó xảy ra, kịch bản đó có thể khiến cho nhiều khoản đầu tư phải ghánh chịu những thiệt hại lớn từ trái phiếu chính phủ dài hạn cho đến cổ phiếu công nghệ, do lãi suất cao sẽ ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận trong tương lai. Lộ trình nâng lãi suất kéo dài có thể sẽ khiến đợt biến động của thị trường vào năm 2022 diễn ra lâu hơn, trong đó chứng kiến S&P 500 mất 20% trong năm nay và đà giảm chưa từng có của thị trường trái phiếu.

If that happens, that scenario could carry enormous losses for many investments, from long-term government bonds to technology stocks, as high-interest rates will affect future earnings prospects. A prolonged hike in interest rates could prolong the market volatility for 2022 in which it will be seen that the S&P 500 will get a 20% decrease this year and the bond market’s unprecedented decline.

>> Các Khóa Học Viết Online

Các nhà đầu tư cũng lo ngại mức lãi suất 6% có thể đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái sâu sắc và kéo dài, với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và mất nhiều thời gian để phục hồi.

Investors also fear a 6% interest rate could push the economy into a deep and prolonged recession, with unemployment rising and taking a long time to recover.

 

Năm 2022, số liệu lạm phát và việc làm đã cho thấy nền kinh tế Mỹ “từ chối” hạ nhiệt nhanh như Fed mong muốn. Vài tuần qua, nhiều nhà đầu tư đã cân nhắc về triển vọng lạm phát cho đến năm 2023.

In 2022, inflation and employment figures have shown the US economy “refuses” to cool down as quickly as the Fed wants. Over the past few weeks, many investors have weighed in on the outlook for inflation for 2023.

 

Các khoản đặt cược trên thị trường phái sinh cho thấy các trader tin rằng CPI sẽ tăng khoảng 3,3% trong 12 tháng tới. Cuối tháng 9, kỳ vọng lạm phát là 2,3% trong tương lai, gần với mục tiêu của Fed. Nhưng ở tháng 10, tỷ lệ lạm phát chính thức là 8,2%.

Derivatives market bets show that traders believe CPI will increase by around 3.3% over the next 12 months. At the end of September, inflation expectations were 2.3% in the future, close to the Fed’s target. But in October, the official inflation rate was 8.2%.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

Trong khi đó, Fed đã nhanh chóng đưa ra dự báo riêng về tốc độ tăng lãi suất. Vào tháng 6, hầu hết giới chức NHTW dự đoán lộ trình thắt chặt chính sách sẽ kết thúc vào năm 2023 và đạt mức cao nhất là 4,5%. Tuần trước, ông Jerome Powell cho biết lãi suất sẽ còn cao hơn dự đoán.

Meanwhile, the Fed was quick to issue its own forecast for the pace of rate hikes. In June, most central bank officials predicted the tightening path would end in 2023 and peak at 4.5%. Last week, Jerome Powell said interest rates would be even higher than anticipated.

Theo: Wall Street Journal

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *