Meta: Cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua

Meta: Cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua

Meta: Shares drop to 6-year low

 

 

Là một công ty đại chúng, Meta đã công bố khoản lỗ quý đầu tiên trong lịch sử vào mùa hè và một khoản lỗ khác sau đó là vào mùa thu năm nay trong bối cảnh kinh tế vĩ mô suy thoái, cạnh tranh gia tăng và các quảng cáo báo hiệu thua lỗ, dẫn đến doanh thu của nó thấp hơn nhiều so với dự kiến.

As a public company, Meta posted its first quarterly loss in its history in the summer and another loss then this fall amid the macroeconomic downturn, increased competition, and ads signal loss, leading its revenue to be much lower than expected.

>> Các Khóa Học Viết Online

Nhìn chung, các công ty truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, Instagram, Tiktok và Twitter, được hưởng sự thúc đẩy tài chính do thời kỳ đại dịch khi mọi người ở nhà và dành thời gian cho điện thoại và máy tính của họ. Nhưng bây giờ, sự kết thúc của việc đóng cửa buộc mọi người phải ra ngoài, khiến tăng trưởng doanh thu hàng đầu bắt đầu chững lại.

In general, social media companies, including Facebook, Instagram, Tiktok, and Twitter, enjoyed a financial boost driven by the pandemic period forcing people to stay at home and spend their time on their phones and computers. But now, the end of lockdowns is also the time when people go outside, affecting its business operation.

 

Mặc dù việc sa thải chỉ mới được công bố, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của Meta đã sụt giảm đáng kể khi giá cổ phiếu của nó hiện đang giao dịch ở mức 6 năm trước, with just over $100 a share two weeks ago from $300 apiece in February.

Although the layoffs were just announced, Meta’s revenue growth has faltered remarkably as its share price is now trading where it was 6 years ago, chỉ ở mức hơn 100 đô la một cổ phiếu vào hai tuần trước từ 300 đô la một cổ phiếu vào hồi tháng Hai.

>> Gói Chấm Ielts Essay

Sheryl Sandberg, người đã từ chức COO của Meta, dự báo nếu Facebook vẫn đang gặp khó khăn, sẽ phải có thêm nhiều đợt sa thải và cắt giảm nhiều hơn nữa.

Sheryl Sandberg, who stepped down as COO of Meta, forecast there must be more layoffs and more cuts to come if the company is still struggling.

 

Theo: AFP

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *