Fiona sẽ là một cơn bão “lịch sử”

Fiona sẽ là một cơn bão “lịch sử”

Fiona would be a “historical” storm

 

 

 

Gần một tuần trước, Fiona đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và gần như mất trắng toàn bộ Puerto Rico, nơi sinh sống của 3,3 triệu cư dân, khi tấn công khu vực này và các khu vực khác của Caribe trong đợt nắng nóng gay gắt.

Nearly a week ago, Fiona left at least eight fatalities and blacked out nearly all of Puerto Rico, home to 3.3 million residents, when hitting the region and other parts of the Caribbean during a sweltering heat wave.

 

Fiona đổ bộ vào khu vực đất liền giao nhau giữa Canso và Guysborough, Nova Scotia, nơi áp suất khí quyển thấp nhất của một cơn bão đổ bộ vào đất liền đã được ghi nhận trong lịch sử nước này, theo Trung tâm Bão Canada.

Fiona made landfall at the intersection of Canso and Guysborough, Nova Scotia in which the lowest barometric pressure of a storm to hit land was recorded in the country’s history, according to the Canadian Hurricane Centre.

>> Các Khóa Học Viết Online

Ian Hubbard, nhà khí tượng học làm việc cho Trung tâm cho rằng Fiona có thể trở thành một cơn bão “lịch sử” với khả năng phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Canada.

Ian Hubbard, a meteorologist who works for the Centre said that Fiona might become a “historical” storm with the potential to break Canada’s all-time record.

 

Trong khu vực này, các cơn bão thường xuất hiện và thường đi qua rất nhanh, nhưng các nhà khí tượng học dự báo Fiona sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy những cơn bão gần đây có sức tàn phá ngày càng mạnh.

In the region, storms appear commonly and typically cross over rapidly, but meteorologists forecast Fiona would impact a very large area. Many studies show that recent storms have become increasingly destructive.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Thu Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *