Gã khổng lồ dầu khí Mỹ tay trắng rời Nga

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ tay trắng rời Nga

The American oil and gas giant left Russia empty-handed

 

Exxon Mobil Corp (công ty dầu khí lớn hàng đầu của Mỹ) thông báo họ đã rời Nga hoàn toàn “tay trắng” sau 7 tháng tìm cách chuyển nhượng 30% cổ phần trong dự án khai thác dầu khí Sakhalin-1.

Exxon Mobil Corp (the leading US oil and gas company) announced that it had left Russia completely “empty” after 7 months of trying to transfer 30% of the shares in the Sakhalin-1 oil and gas exploration project.

>> Các Khóa Học Viết Online

Theo thông báo của Exxon Mobil Corp hôm 18/10, Nga đã đơn phương chấm dứt lợi ích của công ty này đối với dự án Sakhalin-1. Dự án hiện được giao cho một công ty Nga.

According to the announcement of Exxon Mobil Corp on October 18, Russia unilaterally terminated the company’s interest in the Sakhalin-1 project which is currently assigned to a Russian company.

 

Exxon Mobil Corp cho biết, công ty này rút toàn bộ hoạt động khỏi Nga mà không nhận được khoản bồi thường nào từ dự án Sakhalin-1. Exxon Mobil Corp có 30% cổ phần trong dự án khai thác dầu khí ở vùng Viễn Đông (Nga).

Exxon Mobil Corp said it withdrew all of its operations from Russia without receiving any compensation from the Sakhalin-1 project. Exxon Mobil Corp has a 30% stake in an oil and gas exploration project in the Far East (Russia).

 

Mặc dù là một trong những công ty phương Tây tuyên bố rời Nga sớm nhất (từ đầu tháng 3), nhưng tới tháng 10, Exxon Mobil Corp vẫn chưa thể “dứt áo ra đi” khi 30% cổ phần của công ty này trong dự án Sakhalin-1 vẫn chưa được chuyển nhượng.

Despite being one of the earliest Western companies that announced their departure from Russia (from the beginning of March), by October, Exxon Mobil Corp had not been able to “quit” when 30% of this company’s shares in the Sakhalin-1 project has not been transferred yet.

>> Khóa Học Viết Email

Một số tập đoàn phương Tây khác như BP, Shell, TotalEnergies hay Equinor hay đều đã chuyển giao tài sản cho đối tác ở Nga hoặc chấm dứt hoạt động.

A number of other Western corporations such as BP, Shell, TotalEnergies or Equinor have all transferred assets to partners in Russia or ceased operations.

 

Hôm 7/10, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về việc kiểm soát cổ phần của Exxon Mobil Corp và chuyển cho một công ty nhà nước Nga. Sắc lệnh của ông Putin cũng ngăn các nhà đầu tư từ các “quốc gia không thân thiện” bán cổ phần trong các dự án quan trọng, bao gồm cả Sakhalin-1.

On October 7, Russian President Putin signed a decree on controlling shares of Exxon Mobil Corp and transferring it to a Russian state-owned company. Putin’s decree also prevents investors from “unfriendly countries” from selling shares in important projects, including Sakhalin-1.

 

Exxon Mobil Corp cho biết họ đã nỗ lực hết sức để dàn xếp với Nga và các bên liên quan nhưng không thành công. Tập đoàn này đã rời khỏi Nga một cách an toàn và thông báo đang nỗ lực bán 30% cổ phần của dự án Sakhalin-1 cho một đơn vị khác.

Exxon Mobil Corp said it had made every effort to settle with Russia and related parties, but without success. It had safely left Russia, announcing an attempt to sell 30% of the Sakhalin-1 project to another entity.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Exxon Mobil Corp không cho biết liệu trong tương lai, họ có thể nhận được tiền bồi thường từ dự án Sakhalin-1 hay không. Công ty Mỹ ước tính toàn bộ tài sản tại Nga (phần lớn thuộc dự án Sakhalin-1) trị giá hơn 4 tỷ USD.

Exxon Mobil Corp did not say whether it could receive compensation from the Sakhalin-1 project in the future. The American company estimates that its entire assets in Russia (mostly under the Sakhalin-1 project) are worth more than $4 billion.

 

Vào tháng 7, sản lượng dầu từ dự án Sakhalin-1, dự án cũng có cổ phần của các tập đoàn Ấn Độ và Nhật Bản, đã giảm từ 220.000 thùng / ngày (trước xung đột Ukraine) xuống 10.000 thùng / ngày.

In July, oil output from the Sakhalin-1 project, which have also shares of Indian and Japanese corporations, fell from 220,000 bpd (before the Ukraine conflict) to 10,000 bpd.

 

Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên Ấn Độ (ONGC) cho biết, họ có kế hoạch tiếp tục làm việc với công ty quản lý dự án Sakhalin-1 mới của Nga. Đây là cách để ONGC duy trì 20% cổ phần trong dự án.

The Indian Petroleum Corporation (ONGC) said it plans to continue working with the new Russian Sakhalin-1 project management company. This is how ONGC maintains a 20% stake in the project.

>> Khóa Học Tiếng Anh Văn Phòng

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, nước này đang xem xét phải làm gì đối với dự án dầu khí Sakhalin-1 sau khi xem xét chi tiết sắc lệnh hôm 7/10 của Moscow.

Meanwhile, Japan’s Industry Minister Yasutoshi Nishimura said the country is considering what to do about the Sakhalin-1 oil and gas project after reviewing the details of Moscow’s October 7 decree.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *