Harvard phải đối mặt với cuộc điều tra dân quyền liên bang về vụ bê bối tuyển sinh

Harvard phải đối mặt với cuộc điều tra dân quyền liên bang về vụ bê bối tuyển sinh

Harvard faces federal civil rights probe over admission scandal

 

 

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đang điều tra xem Harvard có phân biệt chủng tộc hay không bằng cách ưu tiên những ứng viên có quan hệ với các nhà tài trợ và cựu sinh viên trong quá trình tuyển sinh của trường, theo một lá thư từ cơ quan này.

The U.S. Department of Education is investigating whether Harvard racially discriminates by favoring applicants with ties to donors and alumni in its admissions process, according to a letter from the agency.

 

Văn phòng Quyền Công dân của bộ đã mở cuộc điều tra sau khi ba nhóm dân quyền nộp đơn khiếu nại vào đầu tháng này, họ lập luận rằng việc Harvard ưu tiên cho các ứng viên đại học “con ông cháu cha” mang lại lợi ích quá lớn cho sinh viên da trắng, vi phạm luật dân quyền liên bang.

The department’s Office for Civil Rights opened the probe following a complaint filed earlier this month by three civil rights groups, who argued that Harvard’s preference for “legacy” undergraduate applicants overwhelmingly benefits white students, in violation of a federal civil rights law.

 

Nhiều trường cao đẳng và đại học sử dụng các chính sách tuyển sinh cũ, nhưng họ đã phải chịu sự giám sát mới kể từ tháng 6, khi Tòa án Tối cao bác bỏ các chính sách có ý thức về chủng tộc được Đại học Harvard và Đại học Bắc Carolina áp dụng để đảm bảo có nhiều sinh viên không phải da trắng được nhận vào.

Many colleges and universities use legacy admissions policies, but they have drawn renewed scrutiny since June when the Supreme Court struck down race-conscious policies adopted by Harvard College and the University of North Carolina to ensure more non-white students are admitted.

 

Theo đơn khiếu nại, các ứng viên có quan hệ thân thuộc hoặc tài trợ cho Đại học Harvard, trường đại học của Đại học Harvard, gần 70% là người da trắng và có khả năng được nhận cao hơn từ sáu đến bảy lần so với những ứng viên thông thường.

Applicants with legacy or donor ties to Harvard College, the undergraduate school of Harvard University, are nearly 70% white, and six to seven times more likely to be admitted than regular applicants, according to the complaint.

 

Những số liệu thống kê đó được tính toán từ dữ liệu tuyển sinh của Harvard được công khai sau vụ kiện mà Tòa án Tối cao đã quyết định vào tháng Sáu. Bộ Giáo dục dự kiến sẽ thu thập thêm dữ liệu hiện tại trong quá trình điều tra.

Those statistics were calculated from Harvard admissions data that became public as a result of the case that the Supreme Court decided in June. The Education Department is expected to collect more current data in the course of its investigation.

 

Người phát ngôn của Harvard cho biết trường Ivy League có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts đang xem xét các khía cạnh trong chính sách tuyển sinh của mình để đảm bảo có thể tiếp tục nhận một nhóm sinh viên đa dạng sau quyết định của Tòa án Tối cao.

A Harvard spokesperson said the Cambridge, Massachusetts-based Ivy League school is reviewing aspects of its admissions policies to ensure it can continue admitting a diverse student body following the Supreme Court’s decision.

 

Người phát ngôn của Harvard, Nicole Rura, cho biết trong một tuyên bố: “Harvard vẫn tận tâm… tăng gấp đôi nỗ lực của chúng tôi để khuyến khích sinh viên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau đăng ký nhập học.

“Harvard remains dedicated to … redoubling our efforts to encourage students from many different backgrounds to apply for admission,” the Harvard spokesperson, Nicole Rura, said in a statement.

 

Bộ Giáo dục thông qua người phát ngôn đã xác nhận rằng họ đã mở một cuộc điều tra theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, trong đó cấm phân biệt chủng tộc đối với các chương trình nhận tài trợ của liên bang. Cơ quan này không có bình luận gì thêm.

The Education Department through a spokesperson confirmed it had an open investigation under Title VI of the Civil Rights Act of 1964, which bars race discrimination for programs receiving federal funds. The agency had no further comment.

 

Đại học Wesleyan và khuôn viên Twin Cities của Đại học Minnesota tuyên bố họ sẽ ngừng sử dụng các phương thức tuyển sinh cũ vào tháng 7, sau khi một số tổ chức giáo dục đại học khác của Hoa Kỳ đã chấm dứt chúng trong những năm gần đây.

Wesleyan University and the University of Minnesota’s Twin Cities campus announced they would stop using legacy admissions in July, following a handful of other U.S. higher education institutions that have ended them in recent years.

 

“Nói một cách đơn giản, Harvard đã đi ngược lại lịch sử,” Oren Sellstrom, giám đốc tranh tụng của Luật sư về Quyền Công dân, nhóm có trụ sở tại Boston đại diện cho các nhóm dân quyền đã thúc đẩy cuộc điều tra của Bộ Giáo dục.

“Simply put, Harvard is on the wrong side of history,” said Oren Sellstrom, the litigation director of Lawyers for Civil Rights, the Boston-based group representing the civil rights groups that prompted the Education Department investigation.

 

Sellstrom đã phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba liên quan đến cuộc điều tra liên bang, cùng với đại diện của hai trong số các nhóm dân quyền khu vực Boston có đại diện trong đơn khiếu nại.

Sellstrom spoke at a Tuesday press conference regarding the federal probe, along with representatives for two of the Boston-area civil rights groups represented in the complaint.

 

Zaida Ismatul Oliva, người đứng đầu Dự án Chica, một tổ chức cung cấp cố vấn giáo dục và chuyên nghiệp cho phụ nữ trẻ, cho biết: “Tỷ lệ phần trăm được tự động chấp nhận vào Harvard này là không công bằng và nó khiến những người trẻ da màu của chúng ta bị loại khỏi cuộc chơi”.

“This percentage that’s being automatically accepted into Harvard is not fair, and it is leaving our young people of color out of the equation,” said Zaida Ismatul Oliva, head of the Chica Project, an organization offering educational and professional mentorship for young women of color.

 

Edward Blum, người phản đối hành động khẳng định có nhóm Sinh viên Tuyển sinh Công bằng đã kiện Harvard và bảo đảm phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng trước, cho biết tổ chức của ông cũng hy vọng rằng các trường đại học sẽ chấm dứt các ưu đãi kế thừa.

 Edward Blum, the affirmative action opponent whose group Students for Fair Admissions sued Harvard and secured last month’s Supreme Court ruling, said his organization too hopes that colleges end legacy preferences.

 

Ông cho biết trong một email “Tuy nhiên, không có khả năng các ưu tiên kế thừa là bất hợp pháp vì các tổ chức như NAACP và Tổ chức Bảo vệ Pháp lý Người Mỹ gốc Mexico đã đưa ra các vụ kiện thách thức các hoạt động này từ nhiều năm trước”.

“However, it is unlikely legacy preferences are illegal since organizations like the NAACP and the Mexican American Legal Defense Foundation would have brought lawsuits challenging these practices many years ago,” he said in an email.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Minh Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *