Khai thác dưới nước ở biển khơi gần hơn, các nhà môi trường lo lắng

Khai thác dưới nước ở biển khơi gần hơn, các nhà môi trường lo lắng

Underwater mining of high seas inches closer, worrying environmentalists

 

Các chính phủ có thể sẽ sớm có thể tiến hành các hợp đồng khai thác ở vùng biển sâu trong vùng biển quốc tế, điều này đang khiến các nhà bảo tồn lo lắng khi những lời kêu gọi tạm ngừng hoạt động khai thác như vậy ngày càng gia tăng.

Governments will soon likely be able to apply for deep sea mining contracts in international waters, worrying conservationists as calls for a moratorium on such digging grow.

 

Các quốc gia đã đàm phán trong mười năm về một bộ luật khai thác để thiết lập các quy tắc cho khả năng khai thác niken, coban và đồng ở các khu vực đáy biển sâu nằm ngoài phạm vi quyền hạn của quốc gia.

States have for ten years been negotiating a mining code to set rules for the possible exploitation of nickel, cobalt, and copper in deep seabed areas that fall outside of national jurisdictions.

 

Nhưng thỏa thuận cho đến nay vẫn khó nắm bắt và vào Chủ nhật, một điều khoản sẽ hết hiệu lực cho phép các chính phủ tiến hành hợp đồng trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

But agreement has so far been elusive, and on Sunday a clause is set to expire that allows governments to apply for contracts while negotiations continue.

 

ISA được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. ISA chịu trách nhiệm bảo vệ đáy biển ở vùng biển cả cũng như điều chỉnh các hoạt động liên quan đến khoáng sản đang được săn lùng.

The ISA was established under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. It is responsible for protecting the seabed on the high seas as well as regulating activities related to coveted minerals.

 

Hiện tại, cơ quan có trụ sở tại Jamaica chỉ cấp giấy phép thăm dò cho những khu vực này, mà công ước của Liên Hợp Quốc xếp loại là “di sản chung của nhân loại.”

Presently, the Jamaica-based body only grants exploration permits for these areas, which the UN convention classifies as “the common heritage of mankind.”

 

Vào mùa hè năm 2021, quốc đảo nhỏ Nauru ở Thái Bình Dương đã thúc đẩy các cuộc đàm phán kéo dài hàng thập kỷ về mã khai thác bằng cách kích hoạt một điều khoản yêu cầu phải đạt được thỏa thuận trong vòng hai năm.

In the summer of 2021, the small Pacific island state of Nauru threw a spanner into the works of the decade-long negotiations for the mining code by triggering a clause demanding that agreement be reached within two years.

 

​Theo: AFP

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *