“I don’t feel so GOOD” hay “I don’t feel so WELL”?

“I don’t feel so GOOD” hay “I don’t feel so WELL”?
Hi guys,
Mới xem Dr Strange 2 xong, sắp tới lại có Thor 4 thế nên mình lại đi cày lại một lèo các phim khác của MCU hê hê, và tất nhiên không thể thiếu Infinity War.
Cảnh phim Nhện Nhọ “bay màu” là cảnh đã khiến mình khóc uhuhu nhưng mà đồng thời mình thắc mắc sao lại là “I don’t feel so good” chứ không phải “I don’t feel so well”, và có lẽ có nhiều bạn cũng cùng câu hỏi với mình.
Có một số bạn cho rằng “feel” là động từ, thì sau nó cần phải là trạng từ “well” để bổ nghĩa chứ nhỉ?
À thế nhưng mà “feel” trong câu này lại không phải một động từ thường chỉ hành động, mà là 1 liên động từ (linking verb – các động từ dùng dùng để diễn tả trạng thái của chủ ngữ thay vì diễn tả một hành động). Vì vậy, việc sử dụng tính từ sau “feel” là vẫn đúng.
Tuy nhiên, “well”, ngoài là trạng từ của “Good”, thì còn là một tính từ có nghĩa là “khoẻ mạnh” (~ healthy).
Chính vì vậy, lại có các bạn nghĩ rằng lúc đó ý của Spidey nói với Mr. Stark là cậu cảm thấy không khoẻ, thì phải là “I don’t feel so well”.
Thực tế thì dùng “good” hay “well” (với nghĩa tính từ) sau “feel” đều chấp nhận được về ngữ pháp, nhưng hai câu sẽ hơi khác nhau một chút về mặt ngữ nghĩa.
– “Feel well” được sử dụng để thể hiện trạng thái khoẻ mạnh về mặt thể chất, ví dụ, không đau ốm bệnh tật gì sẽ là “I feel well”.
“Feel good” cũng có ý nghĩa thể hiện trạng thái khoẻ mạnh, ổn định, nhưng người bản địa sẽ sử dụng để nói về trạng thái của tinh thần nhiều hơn.
Chẳng hạn, một người bệnh có thể nói: “I don’t feel well, but I feel good this morning”
=> tức là người này vẫn còn bị ốm, nhưng tinh thần họ lại tốt.
Như vậy, trong trường hợp của Spidey, cậu đúng là không khoẻ thật (tại đang bay màu =))) nhưng ngoài ra lúc đó tâm trí cậu cũng cảm nhận được điều không hay sắp xảy ra, tràn đầy sự sợ hãi và hoảng loạn
=> sử dụng “I don’t feel so good” sẽ hợp lý và bao quát hơn là “I don’t feel so well”.
Qua bài viết và ví dụ về câu nói của Spidey, mong là chúng mình đã học được thêm về cách dùng của “good” và “well” nhé
From IZONE with love
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *