Kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ mang đến hy vọng cho kinh tế thế giới năm 2023

Kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ mang đến hy vọng cho kinh tế thế giới năm 2023

China’s strong economic rebound offers hope for the world economy in 2023

 

 

Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Kristalina Georgieva lập luận rằng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ mang lại một số hy vọng cho nền kinh tế thế giới, sau khi công bố mức tăng trưởng GDP dự kiến là 5,2% và ước tính khoảng một phần ba tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.

At the China Development Forum, International Monetary Fund chief Kristalina Georgieva argued China’s strong economic rebound, would offer some hope for the world economy, after the release of projected GDP growth of 5.2% and estimation of around one-third of global growth this year.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Theo IMF, cứ mỗi 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giúp tăng 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng ở các nền kinh tế khác trong khu vực châu Á.

Every 1 percentage point increase in China’s GDP growth will help to increase a 0.3 percentage point growth in other economies in the Asian zone, according to the IMF.

 

Bà cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tìm cách nâng cao năng suất và tái cân bằng nền kinh tế khỏi đầu tư cũng như hướng tới tăng trưởng dựa trên tiêu dùng bền vững hơn thông qua nhiều cải cách linh hoạt bao gồm các chính sách định hướng thị trường để tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho khu vực tư nhân và nhà nước.

She also urged Chinese policymakers to seek ways to raise productivity and rebalance the economy away from investment as well as towards more durable consumption-driven growth through various flexible reforms including market-oriented policies to create a fair competitive environment for the private sector and state-owned sector.

>> Khóa Học Tiếng Anh Văn Phòng

Theo bà Georgieva, những cải cách sáng tạo như vậy có thể giúp nâng GDP thực tế lên gần 3% vào năm 2027 và khoảng 18% vào năm 2037.

Such creative reforms could help to lift real GDP to nearly 3% for 2027, and by around 18% for 2037, according to Georgieva.

 

Bà nói thêm rằng việc tái cân bằng nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ giúp các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đạt được các mục tiêu về khí hậu sau khi chuyển sang tăng trưởng dựa vào tiêu dùng sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng, dẫn đến giảm khí thải và áp lực an ninh năng lượng.

She added rebalancing the Chinese economy would also help the Beijing leaders reach its climate goals after a shift to consumption-led growth would cool energy demand, leading to a fall in emissions and energy security pressures.

>> Khóa Học Ngữ Pháp Nâng Cao

Bà giải thích làm như vậy có thể giúp giảm 15% lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2053, dẫn đến lượng khí thải toàn cầu giảm xuống dưới 5% so với cùng kỳ.

She explained doing so could help reduce carbon dioxide emissions by 15% by 2053, resulting in a fall in global emissions of under 5% over the same period.

 

Theo: AFP

Content Writer: Thu Hằng

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *