Nokia và Ericsson tìm cách giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu điện

Nokia và Ericsson tìm cách giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu điện

Nokia and Ericsson seek to mitigate the impact of a power shortage

 

 

Có một số tin đồn rằng các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson đã làm việc với các nhà khai thác di động để giảm thiểu các vấn đề do thiếu điện.

There are some rumors that Telecom gear makers Nokia and Ericsson have working with mobile operators to mitigate problems driven by a power shortage.

>> Các Khóa Học Viết Online

Ở châu Âu, nhiều nhà khai thác viễn thông phải tìm cách giảm thiểu việc sử dụng thêm năng lượng, bao gồm cả việc xem xét lại mạng lưới và hiện đại hóa thiết bị của họ bằng cách sử dụng các thiết kế vô tuyến hiệu quả hơn.

In Europe, many telecom operators must seek ways to reduce extra power usage, including reviews of their networks and their equipment modernization by using power radio designs in more effective ways.

 

Các công ty viễn thông cho biết, để tiết kiệm điện nhiều hơn, phần mềm sẽ được sử dụng để tối ưu hóa lưu lượng, giúp các tháp “ngủ” khi không sử dụng, và tắt các dải phổ khác nhau.

To save more power, the software is being used to optimize traffic flow, helping towers “sleep” when not in use, telecom companies said, and switch off different spectrum bands.

 

Họ cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với các chính phủ quốc gia về các kế hoạch nhằm duy trì các dịch vụ quan trọng.

They also held talks with national governments over plans in place to keep critical services maintained.

>> Khóa Học Viết Email

Deutsche Telekom có ​​trụ sở tại Đức, một trong những công ty viễn thông tích hợp hàng đầu thế giới, cho biết họ sở hữu 33.000 điểm phát thanh di động (tháp) được trang bị hệ thống điện khẩn cấp di động chủ yếu dựa vào động cơ diesel trong trường hợp mất điện kéo dài. Nhưng một số ít trong số đó chỉ có thể được hỗ trợ cùng một lúc, theo Reuters.

Germany-based Deutsche Telekom, one of the world’s leading integrated telecommunications companies, said it has owned 33,000 mobile radio sites (towers) equipped with mobile emergency power systems which mainly rely on diesel in case of prolonged power failures. But a small number of them can be only supported at the same time, according to Reuters.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh

Trong khi đó, các nhà chức trách Pháp cho biết mặc dù ngành công nghiệp năng lượng quốc gia có 62.000 tháp di động, nhưng tất cả các ăng-ten sẽ không thể được trang bị pin mới, theo chủ tịch của FFT, Liza Bellulo cho hay.

Meanwhile, French authorities said though the national power industry of 62,000 mobile towers, all antennas will not be able to be equipped with new batteries, according to the FFT’s president Liza Bellulo.

 

Trong nhiều thập kỷ sử dụng nguồn điện liên tục, các nước châu Âu hiện đang phải đối mặt với tình trạng cắt điện bất ngờ khi họ không được trang bị máy phát điện dự phòng trong thời gian dài hơn.

For decades of using the continuous power supply, European countries are currently facing unexpected power cuts when they have not been equipped with generators backing up power for longer durations.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Anh Tuấn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *