Singapore thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ tư trong năm nay

Singapore thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ tư trong năm nay

Singapore tightens monetary policy for the fourth time this year

 

 

Thứ sáu tuần trước, ngân hàng trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ tư trong năm nay để kiềm chế lạm phát, vốn đã đạt mức cao gần mức cao nhất trong vòng 14 năm qua trong bối cảnh giá cả tăng vọt do những bất ổn toàn cầu cộng thêm. Đây cũng là đợt thắt chặt thứ 5 kể từ tháng 10 năm ngoái.

Last Friday, Singapore’s central bank tightened monetary policy for this year’s fourth time to rein in inflation which reached near a 14-year high amid soaring prices added by global uncertainties. This is also the fifth round of tightening since last October.

>> Các Khóa Học Viết Online

Hai động thái thắt chặt ngoài chu kỳ đã được Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đưa ra trong năm nay, một vào tháng Giêng và một vào tháng Bảy, trong bối cảnh lạm phát tăng cao ở thành phố-bang khi một số nhà phân tích dự báo sẽ có nhiều hành động chính sách hơn trong thời gian tới.

Two off-cycle tightening moves have been made by The Monetary Authority of Singapore (MAS) this year, one in January and one in July, amid the elevated inflation in the city-state when some analysts forecast there would be more policy actions in the upcoming time.

 

Theo đó, ngân hàng trung ương cho biết cùng ngày, tất cả các động thái thắt chặt cho đến nay sẽ giúp giảm hơn nữa lạm phát nhập khẩu nhưng có cảnh báo về áp lực chi phí dai dẳng.

So far, accordingly, all the tightening moves will help further reduce imported inflation but there is a warning of persistent cost pressures, the central bank said on the same day.

 

MAS cho biết nền kinh tế quốc gia sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn song song với sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu nói chung.

MAS said the national economy would grow at a slower pace in tandem with the weakening global economy in general.

>> Khóa Học Viết Email Tiếng Anh

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong vài quý tới, theo tuyên bố của MAS, do thị trường lao động thắt chặt hỗ trợ tăng lương mạnh mẽ, cộng thêm bởi lạm phát nhập khẩu đáng kể.

However, core inflation was forecast to stay elevated over the next few quarters, according to the MAS statement, as a tight labour market supports strong wage increases, added by significant imported inflation.

 

Đồng đô la Singapore đã được ghi nhận tăng 0,3% lên 1,4256 đô la Mỹ cho mỗi đô la Mỹ sau quyết định chính sách.

The Singapore dollar was recorded to increase by 0.3% to $1.4256 per U.S. dollar after the policy decision.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Anh Vũ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *