Tại sao các cơ quan vũ trụ chạy đua đến cực nam của mặt trăng?

Tại sao các cơ quan vũ trụ chạy đua đến cực nam của mặt trăng?

Why are space agencies racing to the moon’s south pole?

 

Cơ quan vũ trụ của Ấn Độ đang cố gắng hạ cánh một tàu vũ trụ xuống cực nam của mặt trăng, một sứ mệnh có thể thúc đẩy tham vọng không gian của Ấn Độ và mở rộng kiến thức về băng nước trên mặt trăng, có khả năng là một trong những tài nguyên quý giá nhất của mặt trăng.

India’s space agency is attempting to land a spacecraft on the moon’s south pole, a mission that could advance India’s space ambitions and expand knowledge of lunar water ice, potentially one of the moon’s most valuable resources.

 

Đây là những gì được biết về sự hiện diện của nước đóng băng trên mặt trăng – và tại sao các cơ quan vũ trụ và công ty tư nhân coi nó là chìa khóa cho chuyến hành trình tới mặt trăng này, khai thác mặt trăng và các sứ mệnh tiềm năng tới sao Hỏa.

Here’s what’s known about the presence of frozen water on the moon – and why space agencies and private companies see it as a key to a moon trip, lunar mining, and potential missions to Mars.

 

Làm thế nào các nhà khoa học tìm thấy nước trên mặt trăng?

How did scientists find water on the moon?

 

Ngay từ những năm 1960, trước khi tàu Apollo hạ cánh lần đầu tiên, các nhà khoa học đã suy đoán rằng nước có thể tồn tại trên mặt trăng. Các mẫu mà phi hành đoàn Apollo gửi lại để phân tích vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 dường như đã khô.

As early as the 1960s, before the first Apollo landing, scientists had speculated that water could exist on the moon. Samples the Apollo crews returned for analysis in the late 1960s and early 1970s appeared to be dry.

 

Năm 2008, các nhà nghiên cứu của Đại học Brown đã xem xét lại các mẫu mặt trăng đó bằng công nghệ mới và tìm thấy hydro bên trong các hạt thủy tinh núi lửa nhỏ. Vào năm 2009, một thiết bị của NASA trên tàu thăm dò Chandrayaan-1 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã phát hiện ra nước trên bề mặt của mặt trăng.

In 2008, Brown University researchers revisited those lunar samples with new technology and found hydrogen inside tiny beads of volcanic glass. In 2009, a NASA instrument aboard the Indian Space Research Organisation’s Chandrayaan-1 probe detected water on the moon’s surface.

 

Cùng năm đó, một tàu thăm dò khác của NASA đi tới cực nam đã tìm thấy nước đóng băng bên dưới bề mặt của mặt trăng. Một nhiệm vụ trước đó của NASA, Lunar Prospector năm 1998, đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nồng độ băng nước cao nhất là ở các miệng núi lửa bị che khuất ở cực nam.

In the same year, another NASA probe that hit the south pole found water ice below the moon’s surface. An earlier NASA mission, the 1998 Lunar Prospector, had found evidence that the highest concentration of water ice was in the south pole’s shadowed craters.

 

Tại sao nước trên mặt trăng lại quan trọng?

Why is water on the moon important?

 

Các nhà khoa học quan tâm đến các túi nước đá cổ đại vì chúng có thể cung cấp hồ sơ về núi lửa mặt trăng, vật chất mà sao chổi và tiểu hành tinh mang đến Trái đất cũng như nguồn gốc của các đại dương.

Scientists are interested in pockets of ancient water ice because they could provide a record of lunar volcanoes, material that comets and asteroids delivered to Earth, and the origin of oceans.

 

Nếu nước đá tồn tại đủ số lượng, nó có thể là nguồn nước uống cho hoạt động thám hiểm mặt trăng và có thể giúp làm mát thiết bị.

If water ice exists in sufficient quantities, it could be a source of drinking water for moon exploration and could help cool equipment.

 

Nó cũng có thể được chia nhỏ để sản xuất hydro làm nhiên liệu và oxy để thở, hỗ trợ các sứ mệnh khai thác trên sao Hỏa hoặc mặt trăng.

It could also be broken down to produce hydrogen for fuel and oxygen to breathe, supporting missions to Mars or lunar mining.

 

Hiệp ước ngoài vũ trụ của Liên hợp quốc năm 1967 cấm bất kỳ quốc gia nào tuyên bố quyền sở hữu mặt trăng. Không có điều khoản nào có thể dừng hoạt động thương mại.

The 1967 United Nations Outer Space Treaty prohibits any nation from claiming ownership of the moon. There is no provision that would stop commercial operations.

 

Một nỗ lực từ phía Hoa Kỳ nhằm thiết lập một bộ nguyên tắc cho việc khám phá mặt trăng và sử dụng các nguồn tài nguyên của nó, Hiệp định Artemis, có 27 bên ký kết. Trung Quốc và Nga chưa ký kết.

A U.S.-led effort to establish a set of principles for moon exploration and the use of its resources, the Artemis Accords, has 27 signatories. China and Russia have not signed.

 

Điều gì khiến Nam Cực trở nên đặc biệt khó khăn?

What makes the South Pole especially tricky?

 

Nỗ lực đổ bộ lên mặt trăng đã thất bại trước đây. Tàu Luna-25 của Nga dự kiến ​​hạ cánh ở cực nam trong tuần này nhưng đã mất kiểm soát khi tiếp cận và bị rơi vào Chủ nhật.

Attempted landings on the moon have failed before. Russia’s Luna-25 craft had been scheduled to land on the south pole this week but spun out of control on approach and crashed on Sunday.

 

Cực nam – cách xa khu vực xích đạo là mục tiêu của các nhiệm vụ trước đó, bao gồm cả cuộc đổ bộ của phi hành đoàn Apollo – đầy những miệng núi lửa và rãnh sâu.

The south pole – far from the equatorial region targeted by previous missions, including the crewed Apollo landings – is full of craters and deep trenches.

 

Cơ quan vũ trụ cho biết sứ mệnh mà tàu Chandrayaan-3 của ISRO đang trên đường thực hiện nỗ lực hạ cánh vào thứ Tư. Một nhiệm vụ trước đó của Ấn Độ đã thất bại vào năm 2019 khi hạ cánh an toàn gần khu vực mà tàu Chandrayaan-3 nhắm đến.

ISRO’s Chandrayaan-3 mission is on track for an attempted landing on Wednesday, the space agency has said. A previous Indian mission failed in 2019 to safely land near the area targeted by Chandrayaan-3.

 

Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã lên kế hoạch cho các sứ mệnh tới cực nam.

Both the United States and China have planned missions to the south pole.

 

Theo: Reuters

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *