Thái Lan và Việt Nam hợp tác tăng giá gạo trên thị trường thế giới

Thái Lan và Việt Nam hợp tác tăng giá gạo trên thị trường thế giới

Thailand join with Vietnam in raising rice price in international market

 

 

 

 

 

 

 

Theo một quan chức nông nghiệp Thái Lan, việc nâng giá gạo trên thị trường toàn cầu đã được thỏa thuận giữa các quan chức Thái Lan và Việt Nam trong một hội nghị hợp tác sau cuộc đàm phán kéo dài vài tháng với mục đích cải thiện một phần thu nhập nông thôn.

Raising the price of rice in the global market has been agreed upon between Thai and Vietnamese officials in a cooperative conference after their several-month talks with an aim at partly improving rural incomes, according to a Thai agricultural official.

>>Khóa Học Viết Cho Người Mất Gốc

Cố vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan ông Alongkorn Ponlaboot cho biết đây là lần đầu tiên hai nhà xuất khẩu gạo lớn bắt tay nâng giá gạo trên thị trường quốc tế. Phát biểu của ông được đưa ra sau một vòng đàm phán mới với các quan chức Việt Nam.

Adviser to Thailand’s agriculture and cooperatives minister Alongkorn Ponlaboot said this is the first time the two major rice exporters joined hands in lifting the price of rice in the international market. His statement came after a fresh round of talks with Vietnamese officials.

 

Các cuộc đàm phán của họ bắt đầu vào tháng 5, với mục tiêu tăng giá gạo xuất khẩu, nâng cao đòn bẩy của họ trên thị trường quốc tế cũng như nâng cao thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, thời điểm tăng giá có hiệu lực vẫn chưa rõ ràng.

Their talks began in May, with the objective to increase the rice price for export, raise their leverage in the international market as well as boost farmers’ incomes. But, when price hikes would take effect has been unclear.

>>Khóa Học Dịch Thuật Tiếng Anh

Hai quốc gia Đông Nam Á này cung cấp khoảng 10% lượng gạo thô và khoảng 26% lượng gạo xuất khẩu trên toàn cầu, theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

The two Southeast Asian countries provide around 10% of rough rice and about 26% of exports around the globe, according to statistics from the U.S. Department of Agriculture.

>>Khóa Học Ngữ Pháp Cơ Bản

Ông Alongkorn cho biết thêm nội dung của các cuộc đàm phán, khuyến nghị chung về việc tăng giá đã được viết trong một bản tóm tắt sẽ được trình bày cho các bộ trưởng nông nghiệp của hai nước vào một ngày không xác định.

Alongkorn added contents of talks the common recommendation for raising prices were written in a summary that would be presented to the two countries’ agriculture ministers at an unspecified date.

 

Theo: AFP

Content Writer: Thu Hà

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *