Twitter có thể đã mất hơn 1 triệu người dùng kể từ khi Elon Musk tiếp quản

Twitter có thể đã mất hơn 1 triệu người dùng kể từ khi Elon Musk tiếp quản

Twitter may have lost more than 1 million users since Elon Musk took over

 

 

Nhiều người không hài lòng với việc Elon Musk mua lại Twitter nên đã khóa tài khoản để phản đối.

Many users are not happy with Elon Musk’s acquisition of Twitter, so they have locked their accounts in protest.

 

Một phân tích mới đây cho thấy nền tảng mạng xã hội Twitter đã mất hơn 1 triệu người dùng kể từ khi chính thức được tỷ phú Elon Musk mua lại và tiếp quản.

A recent analysis shows that the social platform has lost more than 1 million users since it was officially acquired and taken over by billionaire Elon Musk.

>> Các Khóa Học Viết Online

Cụ thể, sau khi Twitter “về tay” Musk ngày 27/10, hơn 850.000 tài khoản đã bị vô hiệu hóa từ ngày 27/10 đến 1/11. Trong khi đó, gần 500.000 tài khoản khác cũng bị Twitter khóa trong giai đoạn này. Đây là số liệu thống kê của Bot Sentinel – công ty chuyên theo dõi hoạt động trên Twitter.

Specifically, after Twitter “returned to” Musk on October 27, more than 850,000 accounts were disabled from October 27 to November 1. Meanwhile, nearly 500,000 other accounts were also locked by Twitter during this period, according to the statistics of Bot Sentinel – a company that specializes in tracking activity on Twitter.

 

Theo ông Christopher Bouzy – người sáng lập của Bot Sentinelcho biết con số này cao hơn gấp đôi so với thống kê thông thường. Kèm theo đó, ông chia sẻ danh sách một số tài khoản đã bị khóa hoặc vô hiệu hóa.

Christopher Bouzy, the founder of Bot Sentinel said this number is more than double the usual statistics. Along with that, he shared a list of some accounts that were locked or disabled.

 

Để có dữ liệu trên, Bot Sentinel đã phân tích hơn 3,1 triệu tài khoản Twitter và hoạt động hàng ngày của họ để tìm ra tỷ lệ trong số đó đã bị khóa hoặc vô hiệu hóa sau khi Musk tiếp quản Twitter.

To get the above data, the Sentinel Bot analyzed more than 3.1 million Twitter accounts and their daily activity to find out what percentage of them were locked or disabled after Musk took over Twitter.

 

Sau đó, công ty đã mở rộng ra cơ sở người dùng khoảng 237 triệu “tài khoản hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền” để đưa ra kết quả là Twitter đã mất hơn 1 triệu người dùng.

The company then expanded to a user base of about 237 million “daily monetized accounts” which resulted in Twitter losing more than 1 million users.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Về phần mình, đến nay, Twitter vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho yêu cầu bình luận của giới truyền thông về vấn đề này.

For its part, Twitter has yet to respond to media requests for comment on the matter.

 

Tuy phân tích của Bot Sentinel cho thấy Twitter đã mất một lượng lớn người dùng trong tuần trước nhưng các báo cáo khác cho biết từ trước khi Musk chính thức trở thành ông chủ mới của Twitter, nền tảng này đã mất đi không ít người dùng nổi bật.

While the analysis of the Bot Sentinel showed that Twitter lost a large number of users last week, other reports said that before Musk officially became the new boss of Twitter, the platform had lost many outstanding users.

 

Theo: Reuters

Content Writer: Anh Vũ

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *