THÀNH NGỮ  “KNOCK ON WOOD” LÀ GÌ?

THÀNH NGỮ  “KNOCK ON WOOD” LÀ GÌ?

Thành ngữ này có nghĩa nôm na là TRỘM VÍA.

Cách sử dụng:
– Thành ngữ này thường được sử dụng trong văn nói, và ĐI KÈM với hành động gõ nhẹ vào một vật dụng nào đó bằng gỗ.
– Thường được sử dụng sau khi nói về một điều gì đó tốt đẹp và may mắn, nhưng lại sợ rằng lời nói của mình khiến cho vận may đang có bị mất đi, nên phải nhanh chóng nói ngay câu này để giữ lại vận may đó.
– Trong văn nói, câu này thường được dùng để tự nói về mình thay vì là nói về người đối diện.

Nguồn gốc:
Người xưa tin rằng gỗ gắn liền với may mắn và có thể xua đuổi tà khí. Thế nên hành động gõ vào gỗ là để “thần gỗ” biết rằng mình có ở đó và giúp đỡ mình.
Ở Mỹ thì dùng KNOCK ON WOOD, còn ở Anh thì dùng TOUCH WOOD.

Ví dụ:
Has your job been affected by the COVID-19 pandemic?
So far I have been doing well! Knock on wood!
Công việc của anh có bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19 không?
Tới giờ thì mình vẫn làm tốt. Trộm vía!

My state seems to be controlling the COVID-19 pandemic very well, knock on wood!
Tiểu bang mình có vẻ như đang kiểm soát đại dịch COVID-19 rất tốt. Trộm vía!

I think I will have an A in math this semester. Knock on wood!
Mình nghĩ là học kỳ này mình sẽ được điểm A môn toán. Trộm vía!

 

 

 

Author: Dr. Christina Nguyen

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

2 thoughts on “THÀNH NGỮ  “KNOCK ON WOOD” LÀ GÌ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *