Topic 27: Health

Write an essay (150 – 300 words) about this topic:

Some people think that companies should provide employees with exercise time during the day. What is your opinion about this?

Viết một bài văn (150 – 300 từ) về chủ đề này:

Một số người nghĩ rằng các công ty nên cung cấp cho nhân viên thời gian tập thể dục trong ngày. Ý kiến ​​của bạn về điều này là gì?

 

Staying healthy plays an important role in our life. Some people think that companies should provide employees with exercise time during the day. In my opinion, I agree with this statement because of some pieces of evidence below.

Sống lành mạnh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một số người nghĩ rằng công ty nên cho nhân viên có thời gian tập thể dục trong ngày. Theo tôi, tôi đồng ý với nhận định này vì một số dẫn chứng dưới đây.

>> Các Khóa Học Viết Online

Firstly, doing exercises can help employees relax and reduce stress. I think some basic exercises with some simple movements can create a good habit for every one day by day. Physical exercises help our brain relax and work more actively. Exercising time is considered as the short rest time which people can enjoy themselves after a long time working.

Thứ nhất, tập thể dục có thể giúp nhân viên thư giãn và giảm căng thẳng. Tôi nghĩ một số bài tập cơ bản với một số động tác đơn giản có thể tạo ra một thói quen tốt cho mọi người ngày qua ngày. Các bài tập thể chất giúp não bộ của chúng ta thư giãn hơn và hoạt động tích cực hơn. Thời gian tập thể dục được coi là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà mọi người có thể tận hưởng sau một thời gian dài làm việc.

>> Khóa Học Viết Ielts Essay

Secondly, doing exercises not only helps to strengthen people’s health but also helps employees to be closer and closer. It just takes a short time to do exercises every day. However, it is perhaps the time that people can talk, chat together, and understand more about their colleagues. In the office, we not only work well with all of our abilities and passion but also need to improve our communication and relationship among people.

Thứ hai, tập thể dục không chỉ giúp bồi bổ sức khỏe mà còn giúp nhân viên gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Chỉ mất một thời gian ngắn để thực hiện các bài tập hàng ngày. Tuy nhiên, có lẽ đó là lúc mà mọi người có thể hàn huyên, trò chuyện cùng nhau và hiểu hơn về những người đồng nghiệp của mình. Ở văn phòng, chúng ta không chỉ làm việc tốt bằng tất cả khả năng và đam mê của mình mà còn cần nâng cao khả năng giao tiếp và mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

>> Gói Chấm Ielts Essay

Furthermore, doing exercises can stimulate our brains. Sometimes we can create an active and extraordinary idea if we know how to balance our working time and our breaking time.

Hơn nữa, thực hiện các bài tập có thể kích thích não bộ của chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể tạo ra một ý tưởng năng động và phi thường nếu chúng ta biết cách cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

>> Khóa Học Viết Email

In conclusion, I think that it is essential for people to stay healthy every day. Doing exercise is one of the effective ways to make people stronger and healthier because health is an integral part of people.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng điều cần thiết là mọi người phải sống khỏe mạnh hàng ngày. Tập thể dục là một trong những cách hữu hiệu giúp con người khỏe mạnh hơn vì sức khỏe là một phần không thể thiếu của con người.

Author: Quỳnh Thy

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *