“CATCH SOMEBODY’S EYE”  NGHĨA LÀ GÌ

THÀNH NGỮ “CATCH SOMEBODY’S EYE”  NGHĨA LÀ GÌ

 

 

Thành ngữ này thuộc trình độ C2 theo từ điển Cambridge.

  1. Thành ngữ này có nghĩa là “lấy được sự chú ý, thu hút ánh nhìn của ai đó” hay “không thể rời mắt”
  2. Ngoài ra có thể dùng theo dạng tính từ là “Eye-catching” nghĩa là bắt mắt.

Ví dụ:

Her beauty caught my eye. Do you know who she is?

Vẻ đẹp của cô ấy khiến mình không thể rời mắt. Bạn biết cô ấy là ai không?

Her way to speak and smile has caught everyone’s eye in the hall.

Cách nói và nụ cười của cô ấy đã thu hút mọi người trong hội trường.

What an eye-catching necklace!

Thật là một chiếc vòng cổ bắt mắt!

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

One thought on ““CATCH SOMEBODY’S EYE”  NGHĨA LÀ GÌ

Comments are closed.