Super-resistant mosquitoes reduce insecticide levels

 

Super-resistant mosquitoes reduce insecticide levels

Muỗi siêu kháng thuốc giảm nồng độ thuốc diệt côn trùng

 

In a novel sample, many Japanese scientists found that present insecticide levels which were once capable of removing almost 100 % of common mosquitoes lately killed only around seven percent of their mutations.

Trong một mẫu mới, nhiều nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng mức độ thuốc diệt côn trùng hiện tại từng có khả năng loại bỏ gần như 100% các loài muỗi thông thường gần đây chỉ tiêu diệt được khoảng 7% các đột biến của chúng.

>> Khóa Học Biên – Phiên Dịch

What becomes worse is that just 30 percent of these super-resistant mosquitoes were killed by a dose 10 times stronger level.

Điều trở nên tồi tệ hơn là chỉ 30% số muỗi siêu kháng thuốc này bị tiêu diệt bởi liều lượng mạnh hơn gấp 10 lần.

 

Besides, they found the resistance levels of mosquitos in several Asian countries like Cambodia and Vietnam are totally different, according to Shinji Kasai, director of the Department of Medical Entomology at Japan’s National Institute of Infectious Diseases.

Bên cạnh đó, họ nhận thấy mức độ kháng thuốc của muỗi ở một vài quốc gia châu Á như Campuchia và Việt Nam là hoàn toàn khác nhau, theo ông Shinji Kasai, Giám đốc Khoa Côn trùng học Y tế tại Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản.

>> Khóa Học Viết Email

Hemorrhagic fever by mosquitoes can cause an annually estimated 100 to 400 million infections, 80 percent of whom are mild or asymptomatic cases, the World Health Organization said.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh sốt xuất huyết do muỗi có thể gây ra khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm bệnh hàng năm, 80% trong số đó là các trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng.

 

To deal with dengue, several vaccines have been developed while a bacteria that can sterilize mosquitoes has been also used to tackle the virus, researchers said.

Các nhà nghiên cứu cho biết, để giải quyết bệnh sốt xuất huyết, một số loại vắc-xin đã được phát triển trong khi một loại vi khuẩn có thể khử trùng muỗi cũng được sử dụng để xử lý vi-rút.

>> Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

However, there are still no absolute options for eradicating diseases caused by Anopheles and the Aedes aegypti mosquito, including dengue, Zika, yellow fever, and other diseases.

Tuy nhiên, vẫn chưa có phương án tuyệt đối để diệt trừ các bệnh do muỗi Anopheles và muỗi Aedes aegypti gây ra, bao gồm sốt xuất huyết, Zika, sốt vàng da và các bệnh khác.

 

Theo: AFP

Content Writer: Minh Huyền

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *