TRUYỀN DỊCH THÌ NÓI THẾ NÀO? (hoặc TRUYỀN NƯỚC BIỂN)

 

TRUYỀN DỊCH THÌ NÓI THẾ NÀO? (hoặc TRUYỀN NƯỚC BIỂN)

? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các cách nói liên quan đến chủ đề TRUYỀN DỊCH. Hồi mình ở Việt Nam, mình hay thấy ông bà cô chú mỗi khi cảm thấy mệt trong người là hay đi truyền dịch rất dễ dàng. Qua Mỹ thì hoàn toàn khác. Ở Mỹ chỉ có bệnh viện hoặc một số trung tâm mới có khả năng cho truyền dịch. Còn lại, như các văn phòng bác sĩ, thì rất hiếm chỗ nào cho truyền dịch (văn phòng của mình không có truyền dịch).

?Trước khi truyền dịch cũng cần thử máu, làm xét nghiệm, chẩn đoán rất kỹ lưỡng, và bác sĩ phải truyền y lệnh và giám sát suốt quá trình truyền dịch.

? Mình không rõ ở VN hiện tại như thế nào nhưng cũng hi vọng là cũng được làm kỹ lưỡng như vậy để tránh rủi ro.

? Dịch để truyền vào tĩnh mạch là INTRAVENOUS FLUID hoặc INTRAVENOUS HYDRATION.

? Ở Mỹ thì hay đọc tắt là IV (ai-vi) fluid hoặc IV hydration, chứ hiếm khi đọc ra cả chữ Intravenous.

TRONG GIAO TIẾP
? Jane is in the hospital. She is getting IV fluid right now.
Jane đang ở bệnh viện. Cô ấy đang được truyền dịch ngay lúc này.

? I haven’t been able to eat anything for 3 days. I think I need to get some IV fluid.
Tôi chẳng ăn được gì trong 3 ngày qua cả. Tôi nghĩ mình cần truyền một ít nước biển.
_____________________________________
TRONG Y KHOA�
? Doctor: Patient requires IV hydration. Let’s start 1L of normal saline at 100 ml/hr. (mình hay viết tắt IVF, 1L NS at 100mL/hr). IVF là tắt cho IV fluid.

Bác sĩ: Bệnh nhân cần truyền dịch. Hãy bắt đầu 1 lít nước biển, tốc độ 100 mL/giờ.

? Nurse: I am administering IV fluid to patient A at 100 mL/hr.
Điều dưỡng: Tôi đang truyền dịch cho bệnh nhân A với tốc độ 100 mL/giờ.

____________________________________
? Bạn học xong thành ngữ này thì com men “Intravenous fluid” hoặc “IV fluid” cho mau nhớ nhé.

#dailyEnglish
Dr. Christina Nguyễn

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích:

One thought on “TRUYỀN DỊCH THÌ NÓI THẾ NÀO? (hoặc TRUYỀN NƯỚC BIỂN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *